Uslovi korišćenja


USLOVI KORIŠĆENJA

Molimo vas da pažljivo pričitate Uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite usluge platforme blockbuster.rs. Oni su sastavni deo platfome i određuju pravno obavezujuće uslove i odredbe korišćenja sajta www.blockbuster.rs (u daljem tekstu – blockbuster.rs ili sajt) tj. predstavljaju odredbe ugovora između sajta i svakog pojedinačnog člana odnosno posetioca. Ovim ugovorom regulišu se obaveze i prava u vezi sa korišćenjem platforme blockbuster.rs i vi ste saglasni da vas ovaj ugovor obavezuje samim tim što posećujete ili koristite ovaj sajt i njegov sadržaj, bez obzira da li ste registrovani član ili ne. Neke usluge koje se nude mogu biti predmet dodatnih Uslova od strane sajta. Upotrebom tih usluga, saglasni ste sa posebnim Uslovima korišćenja. Ukoliko postoje odredbe koje nisu regulisane posebnim Uslovima korišćenja, važeći su ovi Uslovi korišćenja, zakoni Republike Srbije i drugi međunarodni propisi. Zadržavamo pravo da bez prethodne najave promenimo ili modifikujemo pravila i vi ste saglasni (samim korišćenjem sajta) sa tim promenama.

Ukoliko se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, molimo vas da ne koristite ovaj sajt.

PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

Ovim se obavezujete da korišćenjem usluge prihvatite sve uslove koji su sadržani u Uslovima korišćenja, uključujući i Pravilnik o privatnosti (koji je dostupan na stranici https://www.blockbuster.rs/pravilnik) kao i druga pravila, procedure i uslove koji mogu biti objavljeni na sajtu blockbuster.rs.

Pristup blockbuster.rs platformi dostupan je posetiocima svih uzrasta.

U svakom trenutku blockbuster.rs može odbiti da pruži uslugu bilo kom članu ili posetiocu sajta i promeni svoje kriterijume, po sopstvenom nahođenju, bez obaveze obrazloženja postupka, kao i da ograniči uslugu na određene funkcije ili ograniči pristup celom sajtu ili njegovim delovima, a da pri tom ne snosi bilo kakvu odgovornost ili da mora da izda obaveštenje. Sajt zadržava pravo da izmeni, obustavi ili prekine uslugu u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga, vezano za dostupnost bilo kom sadržaju na sajtu, pristupu bazi podataka ili samom sadržaju, pri tom se ne ograničavajući na prethodno navedeno. Blockbuster.rs zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju izmeni ili promeni ove Uslove korišćenja ažuriranjem na sajtu. Vaša je odgovornost da povremeno proveravate Uslove korišćenja radi eventualnih izmena. Smatraže se da ste vašom kontinuiranom upotrebom sajta nakom izmenjenih ili promenjenih Uslova korišćenja saglasni sa njima.

Posetiocem sajta smatra se ona osoba koja pristupa platformi blockbuster.rs, uz poštovanje Uslova korišćenja, bez registracije na platformi i samim tim nema pristup svim sadržajima sajta.

Članom se smatra svako fizičko ili pravno lice koje se registrovalo na platformi blockbuster.rs radi postavljanja autorskih tekstova, komentara, fotografija, video snimaka ili ostalih projekata, uz poštovanje Uslova korišćenja platforme.

OPIS PLATFORME

Blockbuster.rs je Internet platforma gde njeni registrovani članovi, pojedinci ili pravni subjekti, postavljaju svoje autorske tekstove ili prenose informacije sa drugih internet platformi, uz poštovanje njihovih autorskih prava, a sve u dobroj nameri. Platforma ima za cilj obaveštavanje javnosti o najnovijim dešavanjima u svetu filma, interesantnim podacima vezanim za sedmu umetnost, kao i ostalim sadržajem. Blockbuster.rs sastavljen je od sopstvenog sadržaja, linkova ka drugim internet stranicama, sadržaja koji dostavljaju oglašivači i partneri, kao i sadržaja koji kreiraju posetioci sajta. Platforma blockbuster.rs omogućava razne sadržaje na sajtu: tekst, slike, video zapise, audio zapise, umetnička dela, komentare, fotografije, softver, skripte i ostale materijale. Ove sadržaje omogućava kroz posetu sajtu, e-mail i druge medije. Svi posetioci platforme kao i njeni članovi mogu doprineti sadržaju sajta dodavanjem materijala.

AUTORSKA PRAVA

Platforma blockbuster.rs polaže autorska prava na sopstveni sadržaj, bilo da je on u pisanoj formi, audio i video formatima ili u vidu fotografija. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava i kao takvo podložno je tužbi. Platforma blockbuster.rs poštuje tuđa autorska prava, navodeći potpisane autore ili izvor. Osim sajta, vlasnici autoskih prava mogu biti i partneri, članovi, korisnici i neovlašćeno korišćenje tih sadržaja takođe se smarta kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. 

Ceo veb sajt ili njegovi delovi ne mogu biti kopirani, duistribuirani, prenošeni, publikovani ili reprodukovani bez prethodnog pismenog odobrenja blockbuster.rs, izuzev preuzimanja sadržaja i informacija koje se čuvaju za ličnu upotrebu na disku ličnog računara.

Sve informacije preuzete sa sajta wikipedia.org, koje su slobodne za preuzimanje i korišćenje, slobodne su za preuzimanje i korišćenje i sa ovog sajta bez posebnih dozvola. Svaki tekst preuzet sa wikipedia.org imaće naznačeno obaveštenje da je izvor wikipedia.org.

Ukoliko smatrate da je sajt prekršio vaša autorska prava, obavestite nas u pismenoj formi, navedite tačno šta smatrate svojim autorskim delom i mi ćemo odmah razmotriti vaš zahtev. Sporni sadržaj biće uklonjen sa sajta nakon provere verodostojnosti vaše tvrdnje i uspostavljanja istinitosti. Ukoliko se ispostavi da ste namerno naveli netačnu informaciju da su autorska prava vaša, a nisu, primeniće se Zakonom određene mere.

PRAVILA I OBAVEZE

Korišćenjem platforme blockbuter.rs, obavezujete se da sadržaj nećete koristiti za bilo koju shvrhu koja je zabranjena Uslovima korišćenja nego samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Sajt koristite na sopstvenu odgovornost. Vi nećete, niti ćete dozvoliti bilo kom trećem licu da, koristeći vaš nalog, preduzima bilo kakve akcije ili postavlja bilo kakav sadržaj koji će kršiti bilo koja autorska prava, patentni žig, poslovnu tajnu, bilo koje pravo bilo koje osobe ili pravnog subjekta ili će kršiti bilo koji zakon odnosno ugovor. Obavezujete se da nećete postavljati sadržaj koji je uvredljiv, lažan, klevetnički, preteći, nepristojan, narušava nečiju privatnost, koji imitira drugu osobu ili entitet, uključujući bilo kog zaposlenog na sajtu ili njegovog predstavnika. Obavezujete se da nećete postavljati sadržaj koji predstavlja spam, lančane mailove, softverske viruse ili bilo koje druge zlonamerne kompjuterske kodove, programe ili datoteke koji su dizajnirani sa svrhom da naprave štetu platformi, ometaju njen pravilan rad, softverski i hardverski, štete telekomunikacionoj opremi ili neovlašćeno pristupaju sistemu, podacima, lozinkama ili drugim informacijama o sajtu ili nekom trećem licu. Obavezujete se da nećete pokušati da utičete na softverski kod platforme ili bilo koje algoritme, njihovo brisanje ili menjanje, da nećete praviti varijacije softvera i raspolagati sa njima u bilo koje svrhe. U cilju zaštite sajta i platforme blockbuster.rs svaki pristup pojedinca sajtu i sistemu evidentira se od strane ovlašćenog osoblja. Ukoliko se pokaže da je neko pokušao ili uspeo da promeni ili izbriše neki deo sadržaja platforme ili celu platformu ili na neki drugi način prouzrokuje štetu računarskom sistemu, snosiće sve posledice koje su predviđene Zakonom. Korišćenje ove platforme je isključivo na vašu odgovornost i bilo da ste posetilac ili član, u potpunosti se saglasni sa ovim pravilima i obavezama.

REGISTRACIJA

Sadržaj na sajtu moguće je videti i bez prethodne registracije, međutim ako želite da koristite određene aspekte servisa moguće je da ćete morati da se registrujete na sajtu i dobijete svoje korisničko ime. Registracija na sajtu dozvoljena je samo punoletnim osobama. Vi garantujete da, kao pojedinac, imate najmanje 18 godina odnosno da ste punoletni i samim tim u vašoj je nadležnosti da se obavezujući ugovor formira sa vama. Vi garantujete da su sve informacije koje ste podneli pri registraciji tačne i istinite, a naše je pravo da zatražimo da dokažete istinitost podataka. Ukoliko se to ne uradi, to će predstavljati povredu Uslova korišćenja što može dovesti do suspendovanja naloga ili ukidanja vaše registracije i poništenja vašeg naloga. Vaše korisničko ime treba biti originalno i ne sme predstavljati ime drugog lica, domena, projekta ili na bilo koji način pokušati da imitira iste. Korisničko ime ne sme biti vulgarno i uvredljivo. Blockbuster.rs zadržava pravo da, po svom nahođenju, određeno korisničko ime, ime projekta, domena ili registraciju odbije, Sigurnost vašeg korisničkog računa je vaša odgovornost. Pod time se podrazumeva i čuvanje lozinke. Ukoliko otkrijete da je neko drugi koristio vaš korisnički nalog bez vaše dozvole ili je na bilo koji način ugrozio sigurnost vašeg naloga, vaša je obaveza da o tome obavestite sajt u pisanoj formi. Nikad ne treba koristiti drugi korisnički nalog bez izričite, pimene dozvole drugog korisnika. Odmah ćete obavestiti sajt u pisanoj formi o svakom neovlašćenom korišćenju vašeg naloga ili drugom vidu uzurpacije, a u vezi kršenja bezbednosti.

YouTube, Vimeo i ostale platforme

Blockbuster.rs objavljuje video fajlove sa YouTube.com servera, Vimeo servera i drugih sličnih platformi. Po automatizmu YouTube servera, postavljeni su fajlovi koji su označeni kao “Related”. Na njih, kao i na druge YouTube fajlove blockbuster.rs nema niti može imati bilo kakvog uticaja. Zbog toga blockbuster.rs nije odgovoran za sadržaje tih video fajlova.

%d bloggers like this: