Piter Sarsgard kao Stenli Milgram u filmu “Experimenter”

Majkl Almerejda režirao je ovaj vrlo interesantan film, sa Piterom Sarsgardom u glavnoj ulozi, koji govori o psihologu Stenliju Milgramu i njegovim kontroverznim eksperimentima 1960-ih godina

na Univerzitetu Jejl, puštanje elektrošokova strancu u susednoj prostoriji kojeg ispitanik ni ne vidi. Film govori o autoritetu i zašto je ljudsko ponašanje uslovljeno autoritetom. Film slične tematike prikazan je ove godine na Sundance festivalu, “The Stanford Prison Experiment”. U ostalim ulogama u ovom filmu možemo videti Vinonu Rajder, Kelana Luca, Džona Leguziama, Antona Jeljcina i ostale.

%d bloggers like this: