Repertoar bioskopa Cineplexx UŠĆE Shopping Center

Bioskopski program od 16. novembra do 22. novembra 2017.

 

ČETVRTAK 16. novembar

 

Liga pravde 2D – 16:50, 19:10, 21:30

Liga pravde 3D – 15:40, 18:00, 20:20, 22:40

Kako ubiti Gantera – 20:50, 22:45

Crveni pas – 14:50

Ubistvo u Orijent ekspresu –  15:30, 17:45,  19:30, 21:10, 22:25

The Books of Knjige: Slučajevi pravde – 18:35, 22:50

Opasne mame 2: Božić – 17:20, 20:20, 21:45

Tor: Ragnarok  – 14:35, 22:20

Tor: Ragnarok 3D –  17:10, 19:45

Ana Karenjina – sećanja Vronskog – 15:50

Družina iz džungle (sinhronizovano) – 15:00, 17:00

Družina iz džungle 3D (sinhronizovano) – 16:15, 18:45

Blejd Raner 2049. – 15:20

Blejd Raner 2049. 3D – 18:15

Geostorm – 22:25

Sneško – 18:40

Tragovi u snegu                – 23:00

Matilda – 19:00, 21:20

Moj mali Poni (sinhronizovano) – 15:15

Slagalica strave 8 – 18:30

Srećan dan smrti – 16:40, 21:00

Čudovišta iz moje porodice (sinhronizovano) – 14:40

Čudovišta iz moje porodice 3D (sinhronizovano) – 16:45

 

 

PETAK 17. novembar / PONEDELJAK 20. novembar / UTORAK 21. novembar

 

Liga pravde 2D – 16:50, 19:10, 21:30

Liga pravde 3D – 15:40, 18:00, 20:20, 22:40

Kako ubiti Gantera – 20:50, 22:45

Crveni pas – 14:50

Ubistvo u Orijent ekspresu –  15:30, 17:45, 20:00, 21:10, 22:15

The Books of Knjige: Slučajevi pravde – 18:50, 20:40, 22:30

Opasne mame 2: Božić – 17:20, 19:30, 21:40

Tor: Ragnarok  – 14:35, 22:20

Tor: Ragnarok 3D –  17:10, 19:45

Ana Karenjina – sećanja Vronskog – 15:50

Družina iz džungle (sinhronizovano) – 15:00, 17:00

Družina iz džungle 3D (sinhronizovano) – 16:15, 18:45

Blejd Raner 2049. – 15:45

Blejd Raner 2049. 3D – 18:15

Geostorm – 22:25

Sneško – 18:40

Tragovi u snegu                – 23:00

Matilda – 19:00, 21:20

Moj mali Poni (sinhronizovano) – 15:15

Slagalica strave 8 – 18:30, 20:30

Srećan dan smrti – 16:40, 21:00

Čudovišta iz moje porodice (sinhronizovano) – 14:40

Čudovišta iz moje porodice 3D (sinhronizovano) – 16:45

 

 

SUBOTA 18. novembar

 

Met opera Anđeo uništenja – 18:55

Liga pravde 2D – 14:30, 16:50, 19:10, 21:30

Liga pravde 3D – 13:20, 15:40, 18:00, 20:20, 22:40

Kako ubiti Gantera – 20:50, 22:45

Crveni pas – 12:50, 14:50

Ubistvo u Orijent ekspresu – 13:10, 15:30, 17:45, 20:00,  22:15

The Books of Knjige: Slučajevi pravde – 18:50, 20:40, 22:30

Opasne mame 2: Božić – 17:20, 19:30, 21:40

Tor: Ragnarok  – 14:35, 22:20

Tor: Ragnarok 3D – 12:00, 17:10, 19:45

Ana Karenjina – sećanja Vronskog – 15:50

Družina iz džungle (sinhronizovano) – 13:00, 15:00, 16:55

Družina iz džungle 3D (sinhronizovano) – 12:15, 14:15, 16:15, 18:45

Blejd Raner 2049. – 15:45

Blejd Raner 2049. 3D – 18:15

Geostorm – 22:25

Sneško – 18:40

Tragovi u snegu                – 23:00

Mali Bigfoot (sinhronizovano) 3D – 12:30

Matilda –  21:20, 22:10

Moj mali Poni (sinhronizovano) – 13:15, 15:15

Slagalica strave 8 – 18:30, 20:30

Srećan dan smrti – 16:40, 21:00

To – 13:15

Čudovišta iz moje porodice (sinhronizovano) – 12:40, 14:40

Čudovišta iz moje porodice 3D (sinhronizovano) – 13:45, 16:45

 

 

NEDELJA19. novembar

 

Liga pravde 2D – 14:30, 16:50, 19:10, 21:30

Liga pravde 3D – 13:20, 15:40, 18:00, 20:20, 22:40

Kako ubiti Gantera – 20:50, 22:45

Crveni pas – 12:50, 14:50

Ubistvo u Orijent ekspresu – 13:10, 15:30, 17:45, 20:00, 21:10, 22:15

The Books of Knjige: Slučajevi pravde –18:50, 20:40, 22:30

Opasne mame 2: Božić –17:20, 19:30, 21:40

Tor: Ragnarok  – 14:35, 22:20

Tor: Ragnarok 3D – 12:00, 17:10, 19:45

Ana Karenjina – sećanja Vronskog – 15:50

Družina iz džungle (sinhronizovano) –13:00, 15:00, 17:00

Družina iz džungle 3D (sinhronizovano) –12:15, 14:15, 16:15, 18:45

Blejd Raner 2049. –15:45

Blejd Raner 2049. 3D –18:15

Geostorm –22:25

Sneško – 18:40

Tragovi u snegu                – 23:00

Mali Bigfoot (sinhronizovano) 3D–12:30

Matilda – 19:00, 21:20

Moj mali Poni (sinhronizovano) –13:15, 15:15

Slagalica strave 8 –18:30, 20:30

Srećan dan smrti – 16:40, 21:00

To –13:15

Čudovišta iz moje porodice (sinhronizovano) –12:40, 14:40

Čudovišta iz moje porodice 3D (sinhronizovano) –13:45, 16:45

 

 

SREDA 22. novembar

 

PREMIJERNO Stig’o ćale 2– 19:00

Liga pravde 2D – 16:50, 19:10, 21:30

Liga pravde 3D – 15:40, 18:00, 20:20, 22:40

Kako ubiti Gantera – 20:50, 22:45

Crveni pas – 14:50

Ubistvo u Orijent ekspresu –  15:30, 17:45, 20:00, 21:10, 22:15

The Books of Knjige: Slučajevi pravde – 18:50, 20:40, 22:30

Opasne mame 2: Božić – 17:20, 19:30, 21:40

Tor: Ragnarok  – 14:35, 22:20

Tor: Ragnarok 3D –  17:10, 19:45

Ana Karenjina – sećanja Vronskog – 15:50

Družina iz džungle (sinhronizovano) – 15:00, 17:00

Družina iz džungle 3D (sinhronizovano) – 16:15, 18:45

Blejd Raner 2049. – 15:45

Blejd Raner 2049. 3D – 18:15

Geostorm – 22:25

Sneško – 18:40

Tragovi u snegu                – 23:00

Matilda – 21:20

Moj mali Poni (sinhronizovano) – 15:15

Slagalica strave 8 – 18:30, 20:30

Srećan dan smrti – 16:40, 21:00

Čudovišta iz moje porodice (sinhronizovano) – 14:40

Čudovišta iz moje porodice 3D (sinhronizovano) – 16:45

 

 

 

%d bloggers like this: